قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از نیاز تهران به مرکز ویژه نوزادان معتاد خبر داد

ـ علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که تهران به مرکزی ویژه برای نگهداری نوزادان معتاد نیاز دارد.

آقای جزینی با اشاره به اینکه هر جا که لازم باشد، این گونه مراکز راه‌اندازی خواهد شد گفت: “تهران به این مرکز نیاز دارد و هم اکنون دنبال این کار هستیم”.

این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین گفت که مرکزی مخصوص “کودکان معتاد” در شهر زاهدان راه‌اندازی شده که شمار معدودی کودک در آن نگهداری می‌شوند.

با این حال او گفته‌های یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر تولد روزانه دو نوزاد معتاد در تهران را تایید نکرد.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail