فراخوان برای شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه ورود محمد جواد ظریف به سوئد؛

فراخوان برای شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه ورود محمد جواد ظریف به سوئد؛

قرار است روز سه شنبه ۲۰ اگوستی تظاهرات اعتراضی از طرف احزاب و سازمان و نیروهای چپ و کمونیست در شهر استکهلم بر علیه ورود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به سوئد صورت گیرد.
کشور سوئد در حالی میزبان این نماینده حکومت اسلامی سرمایه است که هزاران انسان آزادیخواه و برابری طلب از جمله فعالین کارگری مانند اسماعیل بخشی و سپیده قُلیان و ژورنالیست های آزاداندیشی مانند سانازالهیاری و امیر حسین محمدی فرد و کسانی دیگری که تنها خواستار برقراری عدالت هستند در زندانهای رژیم اسلامی ایران توسط شکنجه گران، شکنجه و وادار به اعترافات اجباری علیه خود میشدند.
نباید اجازه دهیم که این جانیان حکومت اسلامی سرمایه و جنایتکارآن فاشیست جمهوری اسلامی به راحتی به اروپا بیایند و بر سر سرنوشت میلیونها نفر از مردم ایران معامله کنند در حالی که ایران را تبدیل به زندانی بزرگی برای آزادیخواهان و برابری طلبان کرده اند و هر روز به تعداد فراریان و تبعیدیان سیاسی از دست این نظام خونخوار افزوده میشود. باید در روزهایی که این جنایتکار و نماینده و ناقض حقوق پایه ای مردم و کارگران ایران، در سوئد است با اعتراض در مقابل لانه جاسوسی رژیم اسلامی و در مقابل پارلمان سوئد به آمدن این جنایتکار اعتراض کرد و رسوایش کنیم و اجازه ندهیم که سران جنایتکار رژیم اسلامی ایران به راحتی به اروپا بیایند در حالیکه زندگی زیر خط فقر را برای طبقه کارگر میلیونی ایران درست کرده اند.
از این رو من بعنوان یک فعال سیاسی از تمامی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و فعالین سیاسی را برای شرکت در تظاهرات اعتراضی که قرار است روز سه شنبه ۲۰ اگوستی ساعت ۹ صبح در مین توریت در شهر استکهلم برگزار شود، دعوت میکنم که در این تجمع اعتراضی شرکت کنند. حضور تمامی انسان های آزادیخواه و برابری طلب و فعالین سیاسی و فراریان از دست نظام زور و سرمایه در این تظاهرات میتواند، معامله و مماشات سیاستمدارها وهم نفعت پرست های سرمایه داری بر سر جان و زندگی مردم ایران همدیگر را با لبخندهایی کریه دیپلماتیک استقبال میکنند، افشا و رسوا نماید. صدای کارگران در بند باشیم.
مرگ بر جمهوری اسلامی
زند باد آزادی و برابری
مکان: مین توریت استکهلم
زمان: سه شنبه ۲۰ اگوست ساعت ۹:۰۰
تلفن تماس: ۰۷۳۵۹۲۰۴۶۸
پردل زارع ۲۰/۰۸/۲۰۱۸
Pordelzarh1985@gmail.com

Pordel Zare

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail