فراخوان برای حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران

فراخوان برای حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران
صدای کارگران در بند باشیم
فعالین کارگری زندانی در ایران در شرایطی در دادگاهای نمایشی دادگاهی شده اند، که تا سرحد مرگ شکنجه و به اعتراف اجباری علیه خود وادار شده بودند و در بدترین شرایط زندان، زندانی شده اند.
رژیم اسلامی ایران فعالین کارگری نیشکر هفت تپه و ژورنالیست های آزاد نشریه گام را به اتهام و پروپاگاندا های اسلامی جمعا به بیش از یک قرن زندان محکوم کرده است. احکام زندان این شش فعال کارگری عمیقا نشانگر آن است که رژیم اسلامی ایران آخرین نفس هایش را میزند و میخواهد که با احکام قرون وسطای از قبیل زندان ، شکنجه و اعدام جامعه را مرعوب و به وحشت بیندازد و عمر بیشتری برای خود بخرد. سرکوب وحشیانه کارگران معترض هپکو اراک توسط نیروهای نظامی نشانه ترس و وحشت رژیم اسلامی ایران از به خیابان امدن این نیرو انقلابی و اجتماعی است.
در کشوری که کارگران حق برگزاری آزادنه تظاهرات و اعتراض برای گرفتن حق خود را ندارند و جواب هر اعتراض و تظاهراتی با باتوم، شکنجه و زندان داده میشود، راهی بجز مبارز برای گرفتن حق و سرنگون کردن این رژیم جنایتکار باقی نمی ماند.
فعالین کارگری دستگیر شده صدای ما و هزاران کارگر دیگر هستند، که در شرایط سخت پلیسی و با وجود تمامی بگیر و ببندها دست به راه اندازی و برگزاری اعتراضات کارگری و ضد سرمایداری اسلامی ایران زدند و با درست کردن شوراهای کارگری در کارخانه نیشکر هفت تپه قدرت همبستگی و اتحاد خود را نشان دادند. امروز نوبت ماست که با مبارزه برای آزادی بی قید و شرط این انسانهای شریف و آزادیخواه خواهان ازادی فوری آنها شویم و از هر راهی که امکان دارد حمایت خود را از این عزیزان نشان دهیم، و با سازماندهی اعتراضات و ارسال گزارشات اعتراضات و یدیو های حمایتی به کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه و پخش و منتشر کردن آنها در میدیاهای اجتماعی نشان دهیم که کارگران ایران تنها نیستند و ما انسانهای آزادیخواه و برابری طلب همیشه و در هر شرایطی حامی و یار آنها هستیم.
لطفا گزارشات و ویدیو های حمایتی خود را له آدرس های زیر ارسال نمایید .
تلگرام: پردل زارع ۰۰۴۶۷۳۵۹۲۰۴۶۸
تلگرام: کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه @Zendani7tappeh
ایمیل: Pordelzarh1985@gmail.com
پردل زارع ۱۷/۰۹/۲۰۱۹

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail