شهرزاد؛ کانونی برای همیاری پناهجویان و مهاجران ناشنوا

شهرزاد؛ کانونی برای همیاری پناهجویان و مهاجران ناشنوا

کنوانسیون حقوق توانخواهان، حق آموختن زبان اشاره را تضمین کرده است. انجمنی نوپا در کلن می‌کوشد با آموزش زبان اشاره، کاریابی، اطلاع‌رسانی و کمک‌های اداری، همیپوندی پناهجویان و مهاجران ناشنوا با جامعه میزبان را هموارتر کند.

جامعه جهانی، ناشنوایان را به مثابه یک اقلیت زبانی به رسمیت می‌شناسد. در بندهای ۲،۹، ۲۱، ۲۴ و ۳۰ کنوانسیون حقوق توانخواهان، حق برخورداری از زبان اشاره و حق آموختن این زبان، یک اصل حقوق بشری خوانده شده است. از اکتبر ۲۰۱۸ انجمنی در کلن برای یاری رساندن به پناهجویان و مهاجران ناشنوا آغاز به کار کرده که شهرزاد نام دارد. کانونی غیرانتقاعی برای آموزش زبان اشاره، مشاوره، اطلاع‌رسانی، کاریابی، ساماندهی امور اداری، مراجعه به پزشک و نیازمندی‌های دیگر آنها با مشارکت گروهی از زنان داوطلب و علاقمند.

دویچه وله پای صحبت عفت ماهباز، نویسنده و فعال مدنی نشسته که تجربه سال‌ها کار با ناشنوایان را دارد و مسئول و هماهنگ کننده این انجمن است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail