شرکت اعضای سازمان بیمرز در تظاهرات اعتراضی بر علیه انتخابات ریس جمهوری ایران در استکهلم

روز ۱۹ می ۲۰۱۷  تظاهرات اعتراضی  بر علیه مضحکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در استکهلم در مقابل سفارت  رژیم جنایت کار اسلامی ایران از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد سوئد و فعالین سیاسی و احزاب و سازمانهای  چپ و کمونیست  و مدافع طبقه کارگر ایران صورت گرفت. در این تظاهرات که پلیس از سفارت رژیم اسلامی ایران محافظت میکرد و رای دهندگان را اسکورت میکرد و فعالین سیاسی را از محوط سفارت دور کرده بود، فعالین زیادی سخنرانی کردند و شعارهای انقلابی و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی ایران را سر دادند. از طرف سازمان بیمرز پردل زارع فعال سیاسی  سخنرانی کرد . این تظاهرات بصورت لایو در فیسبوک و از کانال های ماهورای پخش شد. 

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران  ۱۹ می ۲۰۱۷

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز-واحد سوئد

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail