زمان انتظار پناهجویان کوتاه خواهدشد

اداره مهاجرت: زمان انتظار پناهجویان کوتاه خواهدشد
به گزارش اداره کل امور مهاجرت، تلاش برای کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان به نتیجه رسیده و اجرای آن به زودی آغاز خواهدشد.
همچنین اعلام شده است از شمار کارکنان این اداره کاسته شده و وظایف آن نیز در طول سه سال آینده به نیم، کاهش خواهد یافت.
میکائل ریبِن‌ویک، مدیرکل اداره مهاجرت می‌گوید پیش‌بینی آنها نشان می‌دهد از آغاز سال جدید، زمان انتظار پناهجویان برای دریافت پاسخ به کوتاه‌ترین میزان خود در پنج سال گذشته خواهد رسید.
پیش بینی می‌شود شمار پناهجویان جدید در طول سال ۲۰۱۸ به حدود ۲۳ هزار نفر برسد، اما تعداد پرونده‌هایی که رسیدگی خواهدشد حدود ۵۰ هزار پرونده خواهد بود.
به گزارش اداره مهاجرت از تعدادکسانی نیز که نامشان در فهرست مسکن و پذیرش این اداره ثبت شده‌، کاسته می‌شود و از ۷۶ هزار نفر به ۵۳ هزار نفر خواهدرسید.
در طول فصل پاییز، اداره مهاجرت شیوه‌ی کاری جدیدی را آغاز خواهدکرد و به گفته‌ی مدیر کل آن میکائل ریبِن‌ویک، با این شیوه، به حداقل نیمی از کسانی که تقاضای پناهندگی می‌کنند در طول ۳۰ روز پاسخ داده خواهدشد

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail