در مورد  انتشاره دوباره نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد!

در مورد  انتشاره دوباره نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد!
ورود موج گسترده پناهجویان ایرانی به سوئد در سال گذشته ما را بر آن داشت تا دوباره و به طور منظم نشریه ” بی مرز”  نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد را منتشر کنیم.  این نشریه ماهی دو بار منتشر می شود
برای اطلاع کسانی که تازه با این سازمان آشنا می شوند، برای کسانی که سولاتی در مورد پرسه پناهجوی دارند، برای کسانی که طرفدار حق اقامت برای تمام کسانی هستند که از جهنم جمهوری اسلامی گریخته اند خواندن این نشریه را توصیه می کنم.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی سالها است که به صورت سراسری در اکثر کشورهای اروپایی فعالیت می کند ، این سازمان متشکل از کسانی است که به طور داوطلبانه به پناهجویان فراری از جهنم جمهوری اسلامی کمک می کند.
واحد سوئد این سازمان که مورد بحث ما است فعلا در استکهلم و گوتنبرگ فعالیت می کند و آماده پاسخگوی به سوالات پناهجویان در مورد امور پناهجوی آنها است. هرچند کار اصلی ما سازمان دادن خود پناهجویان برای دفاع از حق خودشان است و اینکه چنین سازمان های  قاعدتا با فعالیت خود پناهجویان قدرت می گیرند.
چرا باید به سازمان سراسری پناهندگان ایرانی پیوست؟
سالها تجربه ما در عرصه پناهندگی این را نشان داده است که پناهجویانی که به تنهای با اداره مهاجرت روبه رو می شوند شانس کمتری برای دریافت اقامت خود در سوئد دارند !
آشنایی با نحوه ارا کیس و استفاده ازتجربه دوستانی که خود این پرسه را طی کرده اند یکی دیگر از این دلایل است!
البته لازم است همینجا اعلام کنم سازمان سراسری پناهندگان ایرانی یک سازمان بی طرف نیست! ما طرفدار برابری انسانها جدا از دین، ملیت و محل تولدشان هستیم! ما خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که بانی صد ها هزار اعدام و آواره شدن ملیونها ایرانی بوده است هستیم!
سازمان ما در سوئد در اکثر اعتراضات علیه جمهوری اسلامی شرکت فعال دارد .

” سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- “بیمرز”، سازمانی غیر دولتی و مردمی مدافع حقوق پناهندگی است. ما معتقدیم عامل آوارگی؛ فرار و مهاجرت میلیونی مردم حکومتهای و دولتهایی است که امکان زندگی امن، محترمانه؛ سالم، مرفه، صلح آمیز، برابر و آزاد را از شهروندان خود سلب می کنند. تنها یک جهان بیمرز که همه شهروندان را برابر و آزاد در خود جا میدهند، میتواند برای همیشه به پناهندگی، فرار، آوارگی، و مهاجرت اجباری پایان دهد. “ما معتقدیم که “وطن” هر کس جایی است که در آن کار یا زندگی میکند”. ما معتقدیم که حقوق انسان جهانشمول است و مشروط و مقید به مرز و جغرافیا و جنسیت و فرهنگ و مذهب و ملیت و طبقه و سن نیست. افکار و عقاید و جنبش هایی که حقوق انسان را متناسب با این عوامل مقید و مشروط میکنند، همچون راسیسم و تئوری نسبیت فرهنگی، افکار و جنبش هایی ارتجاعی علیه جهانشمول بودن حقوق انسان اند

عباس رضایی

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail