حزب دمکرات های سوئد خواستار توقف کامل پناهند پذیری در سوئد شد.

حزب دمکرات‌های سوئد خواستار توقف کامل پناهنده‌پذیری شد
حزب دمکرات‌های سوئد در برنامه جدید چشم انداز خود بر سختگیرانه‌تر شدن قوانین جنایی و توقف پناهنده پذیری تاکید می‌کند.
جیمی اوکه سون، رهبر حزب دمکرات‌های سوئد در کنفرانس ارائه برنامه انتخابانی این حزب در اوربرو، برنامه دمکرات‌های سوئد را در بیست حوزه سیاستگذاری از جمله مهاجرت، به هم پیوستگی و قوانین جنایی اعلام کرد و گفت حزب او خواستار توقف پناهنده ‌پذیری است.
برخی از برنامه‌های انتخاباتی حزب دمکرات‌های سوئد در انتخابات پیش رو عبارتند از ضرورت الزام زبان سوئدی و دانش اجتماعی برای شهروند شدن، اجرای مجازات حبس ابد به صورت واقعی، اخراج اجباری مهاجرانی که مرتکب جرم و جنایت می‌شوند، ضرورت پذیرش بیماران سالمند زودتر از بقیه بیماران، افزایش حقوق و کمک هزینه مسکن برای بازنشستگان و لغو مالیات بازنشستگی.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail