جنبش زنان همچنان در حال مبارزه است:

سرکوب سازمان یافته زنان در ایران ازهمان فردای بقدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی پس از شکست انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد.در ۱۶ اسفند ۵۷ خمینی خطاب به زنان گفت:”کار کردن زنان در ادارات ممنوع نیست،اما باید حجاب اسلامی باشد”،این نقطه آغاز سرکوب بود.در ۱۷ اسفند ۵۷ (۸ مارس) در روز جهانی زن به این مناسبت ده ها هزار نفر از زنان برعلیه سیاست آپارتاید جنسی و حجاب اسلامی راهپیمایی کردند و شعار دادند که “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم”،”زنده باد آزادی،حجاب کفن آزادی است” بعد از راهپیمایی صدها زن دستگیر و به جریمه نقدی محکوم شدند.بنابه نوشته روزنامه اطلاعات،در تاریخ ۱۱تیرماه ۵۸ برای اولین بارزن جوانی به حکم قوانین اسلامی به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. اسید پاشی بر صورت زنان و پونز زدن بر پیشانی زنان بی حجاب توسط لومپن ها و کمیته چی های حکومت اسلامی در سراسر ایران شدت گرفت و متعاقب با آن جنبش آزادی زن هم با تمامی توان خود در مقابل این توحش قرون وسطی ای حکومت اسلامی تمام قد ایستاد وبسیاری از فعالین و چهره های این جنبش در شکنجه گاه ها و زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام شدند. در بهار سال ۵۸ حق قضاوت از زنان قاضی سلب شد،قانون حمایت از خانواده ملغئ اعلام شد، حق طلاق به مراجع شرعی واگذار شد.سن ازدواج از ۱۵به۱۳سال تقلیل یافت.این ها تنها نمونه ای کوچک از قوانین اسلامی در ایران برای سرکوب زنان بود،حجاب اسلامی و اجباری درسازمانها و ادارات به صورت رسمی آغاز شد واگر کسی رعایت نمی کرد اخراج می شد.در دهه شصت شمسی گله های پاسدار و کمیته وبسیجی و تمامی نیروهای فشار از قبیل گشت های ثارالله، امر به معروف و نهی از منکر وغیره نیز به وجود آمدند که وظیفه آنها سرکوب و تنبیه جوانان و مشخصا زنان و تحمیل فرهنگ کثیف اسلامی و حجاب در خیابانها و اماکن عمومی بود.تا امروز هزاران زن به دلیل قوانین اسلامی به سنگسار ویا اعدام در ایران محکوم شده اند.در سال جاری شاهد حرکت شجاعانه زنان در تظاهرات برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی و برداشتن حجاب توسط دختران و زنان بودیم ،این جنبش آزادی زن باید توسط جنبش کارگری و سایر جنبش های اعتراضی مردم بر علیه کلیت ساختاری حکومت سرمایه داری اسلامی تقویت و حمایت شود.
گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن
سامان بهرامی
۸ مارس ۲۰۱۸

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail