جشن ماهانه و دورهمی سازمان سراسری پناهندگان بی مرز

جشن ماهانه و دورهمی پناهجویان در دفتر بی مرز
از این ببعد هر ماه یک بار از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم جشنی در دفتر این سازمان برگزار می شود. هدف ما از اینکار إیجاد فضائی بهتر برای پناهجویان است . جدا از جشن، رقص و پایکوبی این جشن ها می توانند محلی برای آشنای بیشتر پناهجویان با هم باشد!
ما تاریخ و محل جشن را هر بار از طریق فیسبوک سازمان به اطلاع دوستان عزیز خواهیم رساند
جشن این ماه شنبه آینده و در دفتر سازمان برگزار می شود

آدرس :استکهلم
medborgarplatsen
ساختمان سنسوس ( sensus)
طبقه چهارم
لوکال: ۴٠٢
زمان ١ أکتوبر ٢٠١۶ :
ساعت: ١٩ تا ٢٢
تلفن تماس :محمود محمدی:۰۷۳۶۲۲۸۷۲۶

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail