بازگشت هزاران پناهجو از یونان به زادگاهشان

هزاران پناهجو از جزایر یونان به کشورهای شان بازگشته اند. این افراد شهروندان کشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادش و شماری از کشورهای افریقایی می باشند.
بیش از ۱۶ هزار پناهجو از آغاز سال جاری میلادی به این سو دوباره از یونان به زادگاه های شان برگشته اند. پلیس یونان گزارش داده
است که آنها این کشور را با حمایت سازمان بین المللی مهاجرت ترک کرده اند. شمار بیشتر آنها از افغانستان، پاکستان، بنگلادش، البانی و
نیز چند کشور شمال افریقایی بوده اند. سازمان بین المللی مهاجرت به این مهاجرین، امکانات برگشت را تحت حفاظت نیروهای امنیتی در
 
اختیار قرار می دهد. پناهجویان بازگشته پیش از داخل شدن به هواپیما، از ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو کمک برای یک آغاز جدید در کشور
های شان به دست می آورند. درحال حاضر در یونان حدود ۶۰ هزار مهاجر رجیستر شده اند که اکثریت آنها به کمپ های مهاجرین اقامت دارند.
این بازگشت پناهجویان در حالی صورت می گیرد که بر بنیاد توافقات انجام شده میان اتحادیه اروپا و ترکیه، روند بازپس فرستادن
پناهجویان به ترکیه نیز ادامه دارد. پیش از این گفته شته بود که آژانس هم آهنگی محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا (فرانتکس) و
یونان در مجموع ۱۳۲۹ مهاجر و پناهجو را از جزایر شرقی اژه به ترکیه فرستاده اند. پلیس شهر آتن در گفتگو با رسانه ها اعلام داشته بود
که این اقدام از ماه اپریل سال ۲۰۱۶ به این طرف پس از تطبیق توافقنامه میان اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گرفته است. در حال حاضر
حدود ۱۳ هزار پناهجو و مهاجر در جزایر شرقی دریای اژه زندگی میکنند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail