اقامت پناهجویان نوجوان تنها در سوئد

پیشنهاد قانون جدیدی که دولت روز گذشته دراختیار شورای قانون‌گذاری قرار داد، اقامت نوجوانان پناهجوی تنها را در سوئد آسان‌تر خواهدکرد.

این قانون پیشنهادی، شبیه قانونی ست که پیش از این وجودداشت و به نوجوانان پناهجوی تنها اجازه می‌داد تا مادامی که مشغول تحصیل در دبیرستان هستند، در سوئد بمانند.

در قانون جدید دو تغییرعمده داده شده است. حذف شرط اثبات هویت و تعیین سن و اضافه شدن اجازه‌ی کار هم‌زمان با تحصیل.

ماریا فِرم، سخنگوی سیاست مهاجرتی حزب محیط ‌زیست از پیشنهاد این قانون اظهار رضایت می‌کند. به نظر او این قانون، مهم است چون به هزاران نوجوانی که به دلیل انتظار طولانی برای رسیدگی به پرونده‌هایشان، دچار مشکل شده‌اند، مربوط می‌شود.

موافقت دولت با قانون جدید به دلیل درخواست حزب محیط زیست و در پی مذاکراتش با این حزب به دست آمده است. درصورت تصویب این قانون در پارلمان، حدود ۹۰۰۰ نوجوان پناهجوی تنها خواهند توانست از امکان اقامت در سوئد برخوردار شوند. آنها یا باید به تحصیل در دبیرستان/لیسه بپردازند و یا برنامه‌ای برای تحصیل در دبیرستان داشته باشند.

پیشنهاد پیشین به ویژه به دلیل تاکید بر شرط اثبات هویت و تعیین سن برای ورود به دبیرستان، امکان استفاده از آن را برای شمار زیادی از این پناهجویان غیرممکن می‌ساخت. ادارات مختلفی از جمله اداره امور مهاجرت نیز براین وضعیت تاکید کرده بودند.

به گفته‌ی ماریا فِرم، برای حزب محیط زیست و دولت مهم است که تعداد هر چه بیشتری از این قانون بهره‌مند شوند.

دولت خواستار اجرای این قانون از ماه ژوئیه‌ی امسال است، اما مشخص نیست اکثریت لازم برای تصویب آن در پارلمان را به دست بیاورد. احزاب مودرات، لیبرال، دموکرات مسیحی و دموکرات‌های سوئد از هم‌اکنون مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

حزب مرکز از ایجاد امکان کار برای این پناهجویان هنگام تحصیل، استقبال کرده است، اما یکی از رهبران آن یوهاننا یونسوُن روز گذشته در فیس‌بوک خود نوشت «پاسخ مثبت یا منفی حزب مرکز هنگام بررسی این قانون در پارلمان، مشخص خواهدشد».

دولت برای تصویب این قانون علاوه بر حزب چپ به رای موافق حزب سنتر نیز نیاز دارد.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail