اعضای کمیته استکلهم

جلسه سازمان پناهندگان ایرانی – بیمرز

در تاریخ ١۶ اگوست ٢٠١٨ انتخاب اعضای کمیته استکلهم برگزار گردید و اعضای کمیته استکهلم بدین ترتیب انتخاب گردید:

١- محمود محمدزاده

IMG_6045

 

 

 

 

 

 

 

٢- لیلی مهترعباسی

received_1965431810449136

 

 

 

 

 

 

٣- دلارام نوری

39390218_149291455981129_5496112710586204160_n

 

 

 

 

 

 

۴-شاهرخ بنایی

29541099_232465203988600_8735480123571149505_n

 

 

 

 

 

 

 

۵- وریا روشنفکر

20620883_1395214490563778_7781270693431159580_n

 

 

 

 

 

 

همچنین وریا روشنفکر بعنوان دبیر واحد استکهلم سازمان پناهندگان بیمرز انتخاب گردید

39983969_1793914154027141_7223248257219035136_n

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail