اعتراض کارگران فاز ۱۳ به پرداخت‌نشدن ۸ ماه طلب مزدی

کارگران پیمانکاری شاغل در این منطقه عملیاتی از حدود ده روز پیش برای پیگیری مطالبات صنفی خود در اعتراض به‌سر می‌برند.

دلیل این اعتراض صنفی پرداخت نشدن ۸ ماه مطالبات صنفی معوقه است.به دلیل خاص بودن مقررات اشتغال کارگران در منطقه ویژه عسلویه و نیز ادعای کارفرمایان اصلی و پیمانکاران اصلی طرح‌های این فاز ۱۳ مبنی بر نامناسب بودن وضعیت اقتصادی، دست‌کم در چند سال گذشته مطالبات مزدی کارگران با تاخیر‌های طولانی مدت پرداخت می‌شود.

وضعیت پیش آمده طوری است که اعتراض کارگران به پرداخت نشدن مطالبات مزد به یک عرف تبدیل شده است و معمولا معترضان با استفاده از شیوه‌هایی همچون تجمع در محل ورودی کارگاه اعتراض خود را اعلام می‌کنند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail