اطلاعیه سازمان بیمرز واحد سوئد در مورد تعرض نظامی ترکیه در عفرین

اطلاعیه سازمان بیمرز واحد سوئد در مورد تعرض نظامی ترکیه در عفرین

امروز برای چندمین بار از سال ۲۰۱۵ به بعد حکومت فاشیست اسلامی ترکیه حملات نظامی خود را با فرماندهی رجب طیب اردوغان به بهانه مبارزه با تروریسم در شمال سوریه شهر عفرین بر عیله زنان و مردان مبارز آن سرزمین از سر گرفت و با بمباران کردن و لشکر کشی نیروهای پوسیده اسلامی در آن مناطق زنان کودکان و مردان زیادی را قربانی سیاست های فاشیستی اسلامی خود کرد. زنان و مردان مبارز در تمامی جبهه های نبرد بر عیله تعرض نظامی و ارتجاع اسلامی ترکیه در شمال سوریه با تمام قوا مقاومت میکنند و اجازه نمی دهند عفرین را مانند کوبایی قربانی زد و بندهای در خفا با ابر قدرت‌های سرمایه داری کنند. شمال سوریه با جانباختن شماری از مردم شجاع آن سرزمین از دست نیروهای سیاه اسلامی آزاد شد و امروز تبدیل به سنگر مقاومت علیه فاشیسم سازمان یافته اردوغان و حکومت ترکیه ،شده است. زنان و مردان مبارز آن دیار باید یک بار دیگر عفرین را مانند کوبایی تبدیل به گورستان مرتجعین اسلامی کنند و دست دخالت نظامی ترکیه را برای همیشه از آن سرزمین ببرند. این دخالت نظامی در حالی است که خود حکومت ترکیه حامی و پشتیبان تروریسم در منطقه است و با پرچم مبارز با تروریسم سعی در کشتار و سرکوب تمامی انسانهای ازادیخواه و برابری طلب دارد. این حق مردم آن سرزمین است که از یک زندگی آزاد و برابر برخوردار باشند.

سازمان بیمرز مانند همیشه حامی و یار ستمدیده گان و انسانهای فراری از جنگ و نابرابری و خواهان خوشبختی و یک دنیای بهتر، تعرض نظامی ترکیه را با چراغ سبز ناتو و چشم پوشی سازمانهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد محکوم میکند و از تمامی انسانهای مبارز و آزادیخواه تقاضا میکند که به یاری مردم ستمدیده دیده عفرین بشتابند و اجازه ندهند، که شمال سوریه یک بار دیگر به دست نیروهای مرتجع اسلامی بیافتد .
زنده باد مقاومت مردمی شمال سوریه
۲۲/۰۱/۲۰۱۸

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail