آیا ادعاهای مطرح شده درباره پناهجویان صحت دارد؟

آیا ادعاهای مطرح شده درباره پناهجویان صحت دارد؟

بحران ورود پناهجویان از خاورمیانه به اروپا، بحث هایی را در زمینه لزوم پذیرش یا ایجاد محدودیت برای جذب این افراد ایجاد کرده است. یکی از مهمترین نکات قابل بحث این است که آیا این پناهجویان پناهندگان سیاسی هستند یا پناهندگانی اقتصادی که تنها برای داشتن زندگی بهتر کشورهای خود را ترک کرده اند؟ در ادامه، به مهمترین واکنشهای رهبران و کارشناسان کشورهای غربی به موضوع بحران پناهجویان و ورود آنها به غرب نگاهی خواهیم…

بیشتر بخوانید

دشواریهای مهاجران برای رسیدن به سرزمینی امن بی شمارند

دشواریهای مهاجران برای رسیدن به سرزمینی امن بی شمارند

هزاران مهاجر در مرزهای مجارستان و اتریش در انتظار ورود به اتریش به سر می برند. این درحالیست که تنها طی دو روز شنبه و یکشنبه، ۱۵۷۰۰ مهاجر وارد خاک اتریش شده و در اردوگاههای پناهجویان مستقر شده اند. بیشتر این پناهجویان پس از مسدود شدن مرزهای مجارستان با صربستان، از طریق کرواسی خود را به شمال مجارستان می رسانند و از آنجا وارد اتریش می شوند. این مهاجران برای رسیدن به اروپا مبالغ هنگفتی…

بیشتر بخوانید
1 4 5 6