تغییر بنیادی، یا پشت کردن بە کنوانسیون ژنو

تغییر بنیادی، یا پشت کردن بە کنوانسیون ژنو

تغییر بنیادی، یا پشت کردن بە کنوانسیون ژنو در حاشیە سخنان پریتی پاتل خانم پریتی پاتی وزیر کشور دولت محافظەکار بریتانیا بعد از ماەها تهدید و شاخ و شانە کشیدن برای پناهجویان بە اصطلاح ایشان “غیر قانونی”، قوانین سخت گیرانە دولت متبوعش را اعلام کرد. قوانینی کە دست راستی ترین احزاب ضد مهاجر کە همیشە شمشیر را از رو علیە مهاجران و پناهندگان بستەاند تا این حد بی پروا و گستاخانە قادر بە بیان آن…

بیشتر بخوانید

٨ مارس روز اعتراض است!

٨ مارس روز اعتراض است!

٨ مارس روز اعتراض است! لیلی مهترعباسی تاریخ مبارزه زنان تاریخ تجربه ها و درس های طبقاتی است،١٠٨ سال قبل زنان معترض به نظام بردگی سرمایداری اعتراض کردند و خواهان یک زندگی انسانی و به دور از استثمارو تحقیر شدند. روز جهانی زن روز رستاخیز زنان و مردانی است که قلبن به نابودی نظام سرمایداری استین همت بالا زدند ودر محیط کار و زندگی و در یک نبرد طبقاتی پیشتاز و پیشرو جنبش بر حق…

بیشتر بخوانید

درد زن بودن در ایران

درد زن بودن در ایران

درد زن بودن در ایران «سرت را گوش تا گوش میبرم»، «اینقدر میزنمت تا سیاه و کبود بشی»، «زنده ت نمیذارم»، «زنده زنده چالت می کنم»، «خفه ات می کنم» و هزاران جمله ی مشابه دیگر، به گوش بسیاری از زنان و دختران ایرانی آشناست! آبرو چیست؟ ناموس یعنی چه؟ غیرت چه تعریفی دارد؟ سال های سال است که زنان در جامعه ی ایران، می ترسند عاشقی کنند، می ترسند که احساساتشان را بروز دهند،…

بیشتر بخوانید

عوامل زن ستیزی و بی حرمتی در ایران

عوامل زن ستیزی و بی حرمتی در ایران

عوامل زن ستیزی و بی حرمتی در ایران  ازآنجاکه جمهوری اسلامی یک حزب واپسگرایه سیاسی ودشمن هرگونه آزادیست، بانهایت بی وجدانی وبی رحمی نیمی از جامعه پویاو سرزنده ایران را نادیده گرفته است. تجاوز به آزادی درجمهوری اسلامی، امری نهادینه است، بطورمثال : یکی از اصلی ترین اصول زناشویی درجمهوری اسلامی، تمکین است. تمکین یعنی اجازه شرعیه تجاوز. بیایید به معنی واژه هایه زیر کمی بیشتربی اندیشیم   ۱) حضانت ۲)حق انتخاب پوشش۳) دیه ۳) ارث ۴) قضاوت ۵) اجازه سفر ۶) اجازه جراحی ۷) رئیس جمهور…

بیشتر بخوانید

قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی چه عواقبی می تواند داشته باشد؟

قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی چه عواقبی می تواند داشته باشد؟

قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی چه عواقبی می تواند داشته باشد؟  پس از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی، محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه تهدید کرد که با قرار دادن نام سپاه دراین لیست، نیروهای آمریکایی در غرب آسیا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت.  اما شاید مهمترین سوالی که مطرح میشود این است که تاثیر این حرکت در عالم واقع چه خواهد بود؟  پاسداران دارای نفوذ اقتصادی بسیار بالایی در…

بیشتر بخوانید

آتئیسم چیست و آتئیست کیست؟

آتئیسم چیست و آتئیست کیست؟

آتئیسم چیست و آتئیست کیست؟ آتئیسم به معناى خداناباورى و بى خدایى است و یا در معناى عام رد وجود خدا یا خدایان میباشد. atheist از ترکیب پیشوند نفی a با کلمهٔ theos به معنای خدا ساخته شده است. ریشهٔ کلمات یونانی هستند و شکل کنونی آن ها لاتین. از theos (خدا) به تنهایی در ترکیب theist استفاده می شود، که در این متون با خداباور معادل است، و در برابر نقیض آن، یعنی atheist…

بیشتر بخوانید
1 2 3 6