هیئت مُنصِفِه در خیابان

هیئت مُنصِفِه در خیابان

هیئت مُنصِفِه در خیابان حکم حمید نوری (عباسی) روز ۱۴ ژوئیه در دادگاه استکهلم صادر می شود. اما قبل از آن این حکم را شاکیان در خیابان‌های استکهلم صادر کرده‌اند! (محکومیت حمید نوری و کل سران جمهوری اسلامی) در همین رابطه روز ۱۴ ژوئیه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی همراه با خیل عظیمی از شاکیان جمهوری اسلامی، روبه‌روی دادگاه استکهلم، هیئت منصفه‌ی خود را تشکیل خواهند داد تا حکم محکومیت حمید نوری و کل آمران‌ومجریان کشتار…

بیشتر بخوانید

درخواست آزادی فوری آقای دیاکو نقشینە

درخواست آزادی فوری آقای دیاکو نقشینە

بە مقامات دولت ترکیە موضوع: درخواست آزادی فوری آقای دیاکو نقشینە با احترام فراوان سازمان ما (سازمان سفراسری پناهندگان ایرانی- بی مرز) International Organisation of Iranian Refugees مطلع شدەایم کە آقای دیاکو نقشینە بمنظور نجات جان خود از دست جمهوری اسلامی ناچار بە عبور از مرز ترکیە یونان شدە کە متاسفانە توسط مرزبانان ترکیە دستگیر و اکنون در کمپ ادرنە در بازداشت بسر می برد. آقای نقشینە سالها بعنوان فعال سیاسی علیە جمهوری اسلامی مبارزە…

بیشتر بخوانید

باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە

باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە

باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە ١٩ پناهجو قربانی سیاست ضد انسانی دولتهای ترکیە و یونان شدەاند بر اساس خبر خبرگزاریها ١٩ پناهجو، که حتی کفش و لباس بر تن نداشتەاند، در مرز ترکیە با یونان از شدت سرما خشک شدە و جان باختەاند. این پناهجویان کە از ترکیە بە مرز یونان رسیدە بودند بر اساس ادعای وزارت مهاجرت ترکیە توسط مرزبانان دولت یونان بە ترکیە برگرداندە شدەاند و در این مسیر…

بیشتر بخوانید

غرق شدن دو پناهجو در آبهای یونان

غرق شدن دو پناهجو در آبهای یونان

غرق شدن دو پناهجو در آبهای یونان متاسفانە امروز پنج شنبە دو پناهجوی ایرانی اهل مریوان بە اسامی جلیل روانگرد و سمیه جامخانه، در آب‌های یونان غرق شدند. این زن و شوهر قصد مهاجرت به اروپا را داشتەاند. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ضمن ابراز تاسف عمیق از این تراژدی انسانی و تسلیت بە بستگاە این زن و شوهر جوان جمهوری اسلامی را بعنوان بانی فقر و بی خقوقی و سلب ازادیهای سیاسی و اجتماعی مسئول…

بیشتر بخوانید

قابل توجە پناهندگان و مدافعین حقوق پناهندگان در بریتانیا

قابل توجە پناهندگان و مدافعین حقوق پناهندگان در بریتانیا

قابل توجە پناهندگان و مدافعین حقوق پناهندگان در بریتانیا اوضاع دهشتناک پناهندگی و سیاستهای ضد انسانی دولت محافظەکار بریتانیا و خانم پریتی پاتل وزیر کشور بعنوان مجری این سیاستها بر کسی پوشیدە نیست. این سیاستها و این تحقیرها و بی حقوقیها کە دەها هزار پناهجو از کشورهای مختلف را شامل می شود نباید بی پاسخ بماند. روز بیستم اکتبر روز ابراز وجود قدرتمند مخالفین این سیاستها و مدافعین انسانیت است. شورای پناهندگان Refugee Council در…

بیشتر بخوانید

خودسوزی پناهجویان و بی مسئولیتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی

خودسوزی پناهجویان و بی مسئولیتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی

خودسوزی پناهجوی بوکانی و بی مسئولیتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی.

بیشتر بخوانید

آزادی چهار تن از پناهجویان دستگیر شده در ترکیه

آزادی چهار تن از پناهجویان دستگیر شده در ترکیه

پنجم آوریل چهارتن از پناهجویان ایران بە اسامی لیلی فرجی، زینب صحافی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری بە جرم شرکت در تظاهرات بازداشت و حکم دیپورت به ایران در خصوص آنان صادر شده بود. آنان بعد از ۳۳ روز بازداشت در کمپ دیپورتی شهر آیدین آزاد شدەاند. آنان در انتظار رای دادگاە می باشند. ابتدا از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز بە این عزیزان تبریک میگویم، متاسفانە دولت ترکیە این چهار فعال…

بیشتر بخوانید

دولت ترکیە در تدارک انتقال افشین سهراب زادە بە مکانی نامعلوم

دولت ترکیە در تدارک انتقال افشین سهراب زادە بە مکانی نامعلوم

دولت ترکیە در تدارک انتقال افشین سهراب زادە بە مکانی نامعلوم امروز در گفت و گو با خانم فرشتە تاج همسر افشین سهراب زادە دریافتیم کە دولت ترکیە قصد دارد او را از کمپ کایسری بە مکان نامعلوم انتقال دهد. فرشتە تاج و وکیل مدافع افشین برای دیدار با افشین بە کمپ کایسری خواهند رفت تا در صورت امکان ایشان را ملاقات کنند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی در یک اقدام غیر مسئولانە…

بیشتر بخوانید

بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ترکیە بدون قید و شرط آزاد باید گردند.

بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ترکیە بدون قید و شرط آزاد باید گردند.

بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ترکیە بدون قید و شرط آزاد باید گردند بە: وزارت کشور ترکیە و سایر مقامات ذیربط در این کشور رونوشت بە: دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ترکیە و سایر نهادهای حقوق بشر سازمان ما. (سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز) مطلع شدە است کە تعدادی از فعالین سیاسی ایرانی کە اکنون در ترکیە پناهجو می باشند در تجمع اعتراضی علیە خروج دولت ترکیە از “معاهدە منع خشونت علیە زنان”…

بیشتر بخوانید
1 2 3 9