١۵ سپتامبر،استکهلم در راهپیمائی گرامیداشت جانباختگان دهه شصت شرکت کنید! سازمان پناهندگان بیمرز -واحد استکهلم همراه با تمامی آزادی خواهان وخانواده ها و بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت، از کلیه آزادیخواه و مخالف رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی دعوت میکند که در راه پیمائی و مراسمی که به این مناسبت توسط کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) سازمان داده شده است، فعالانه شرکت کنید. “این راهپیمائی ساعت ١٢ ظهر روز شنبه ١۵ سپتامبر…

بیشتر بخوانید