خودسوزی پناهجویان و بی مسئولیتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی

خودسوزی پناهجویان و بی مسئولیتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی

خودسوزی پناهجوی بوکانی و بی مسئولیتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی.

بیشتر بخوانید

آزادی چهار تن از پناهجویان دستگیر شده در ترکیه

آزادی چهار تن از پناهجویان دستگیر شده در ترکیه

پنجم آوریل چهارتن از پناهجویان ایران بە اسامی لیلی فرجی، زینب صحافی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری بە جرم شرکت در تظاهرات بازداشت و حکم دیپورت به ایران در خصوص آنان صادر شده بود. آنان بعد از ۳۳ روز بازداشت در کمپ دیپورتی شهر آیدین آزاد شدەاند. آنان در انتظار رای دادگاە می باشند. ابتدا از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز بە این عزیزان تبریک میگویم، متاسفانە دولت ترکیە این چهار فعال…

بیشتر بخوانید