آلمان ۲۱ میلیون نفر مهاجرتبار دارد

آلمان ۲۱ میلیون نفر مهاجرتبار دارد

آلمان ۲۱ میلیون نفر مهاجرتبار دارد به گزارش اداره آمار فدرال آلمان، از هر چهار نفر ساکن آلمان یک نفر مهاجرتبار است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر (۲۶درصد) از جمعیت آلمان را مهاجرتبار‌ها تشکیل می‌دهند که نسبت به یک سال پیشتر از آن ۱/ ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان ۶۵ درصد آنها (برابر با ۸ / ۱۳ میلیون نفر) از یک کشور اروپایی به…

بیشتر بخوانید