۱۷درصد پناهجویان حاضر در کلاس‌های زبان آلمانی سواد ندارند

۱۷درصد پناهجویان حاضر در کلاس‌های زبان آلمانی سواد ندارند

پ ۱۷درصد پناهجویان حاضر در کلاس‌های زبان آلمانی سواد ندارند یک ششم مهاجرانی که در دوره‌های زبان آلمانی شرکت می‌کنند، مدرسه نرفته‌اند و خواندن و نوشتن نمی‌دانند. اداره امور مهاجرت و پناهندگی می‌گوید این مسئله هم‌پیوندی با جامعه را دشوار می‌کند و جلوی جذب در بازار کار را می‌گیرد. نزدیک ۱۷ درصد از مهاجرانی که در کلاس‌های زبان آلمانی و دوره‌های ادغام در جامعه جدید شرکت می‌کنند، هرگز مدرسه نرفته‌اند. هانس اکهارد زومر، رئیس اداره…

بیشتر بخوانید