آلمان در بررسی تقاضای پناهجویان سوری “تعلل می‌کند”

آلمان در بررسی تقاضای پناهجویان سوری “تعلل می‌کند”

آلمان در بررسی تقاضای پناهجویان سوری “تعلل می‌کند” ظاهرا مسئولان آلمان از هفته‌های پیش به ندرت به تقاضای پناهندگی متقاضیان سوری رسیدگی نهایی کرده‌اند. علت این امر ارزیابی جدید دستگاه‌های مسئول از وضعیت امنیتی سوریه عنوان می‌شود. بر پایه گزارش رسانه‌ها اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی (بامف) در رسیدگی به درخواست متقاضیان پناهندگی از سوریه “تعلل می‌کند” و از هفته‌های پیش به این سو به کمتر تقاضایی رسیدگی کرده است. وزارت کشور…

بیشتر بخوانید
1 2 3 4