حزب مودرات خواستار کاهش پناهندگی به سوئد است

حزب مودرات خواستار کاهش پناهندگی به سوئد است

حزب مودرات خواستار کاهش پناهندگی به سوئد است شب گذشته ، اولف کریسترسون، رهبر حزب مودرات در بحث با ییمی اوکهسون، رهبر حزب دموکرات های سوئد در برنامه آگندا در تلویزیون سوئد، اعلام داشت که شمار پناهجویان به سوئد باید کاهش یابد. وی تاکید کرد با توجه به اینکه سال ییش، بیش از بیست و پنج هزار پناهجو به سوئد آمده و شمار مهاجران به سوئد بر پایه پیوند خانوادگی نیز حدود بیست هزار تن…

بیشتر بخوانید