تسلیت به رفیق پردل زارع به خاطر مرگ نابهنگام برادرش

تسلیت به رفیق پردل زارع به خاطر مرگ نابهنگام برادرش

متاسفانه امروز باخبر شدیم که “علیرضا زارع” برادر بزرگ پردل زارع عضو و مسئول واحد شمال سوئد سازمان بی مرز، در حین عبور از مرز آبی ترکیه_رومانی بر اثر واژگون شدن قایق بهمراه تعداد دیگری پناهجو غرق شده است.روز ۲۲/۹/۲۰۱۷ قایقی ۷۰ نفری از پناهجویان که اکثرا اهل کردستان عراق بودند در حین عبور از مرز آبی،قایق شان واژگون میشود و متاسفانه ۲۱ نفر غرق شده و تاکنون ۱۳ نفر هم مفقود هستند وبقیه افرادی…

بیشتر بخوانید