الهام صالح نیا اقامت خود را دریافت کرد

الهام صالح نیا اقامت خود را دریافت کرد

امروز باخبر شدیم که الهام صالح نیا، از اعضای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز، اقامت خود را دریافت کردند. این موفقیت را به الهام تبریک می گوییم و امیدواریم سایر اعضای سازمان نیز به زودی به این موفقیت دست یابند. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز واحد استکهلم

بیشتر بخوانید