گزارش کنفرانس سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد

گزارش کنفرانس سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد

طبق اعلام قبلی، کنفرانس سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد سوئد، روز شنبه برابر با ١٧ ژوئن در شهر استکهلم برگزار شد. متاسفانه، عباس رضایی، دبیر سراسری سازمان بیمرز به علت پروسه درمان نتوانست در این کنفرانس شرکت کند. کنفرانس با گزارش فعالیتهای سازمان در این دوره آغاز شد. گزارشی از وضعیت پناهندگی و اقدامات و کارهای اجرا شده توسط سازمان بیمرز برای حاضرین ارایه شد. سعید آرمان دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی…

بیشتر بخوانید