خودکشی یک پناهجوی ۱۶ ساله سوئد را تکان داد

خودکشی یک پناهجوی ۱۶ ساله سوئد را تکان داد

خودکشی یک پناهجوی ۱۶ ساله سوئد را تکان داده است دهها هزار سوئدی پستی را در فیس بوک به اشتراک گذشاته اند که از خودکشی یک پناهجوی ۱۶ ساله در این کشور خبر می دهد  ۱۱۵هزار نفر خبر خودکشی یک نوجوان ۱۶ ساله پناهجو را در فیس بوک کشور سوئد لایک کرده اند و ۴۵ هزار نفر هم آن را به اشتراک گذاشته اند. این حادثه در شهر Lund سوئد و در شب گذشته رخ داده است. این…

بیشتر بخوانید