کنفرانس سالانه سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز واحد استکهلم

کنفرانس سالانه سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز واحد استکهلم

  در دوسال گذشته ما شاهد جنگهای تازه و ویران کننده در خاورمیانه، اعدام های گسترده در ایران، جنگ و درگیری در افغانستان و عراق و … بوده ایم و به همین نسبت شمار پناهجویانی که خود را به هر نحوی به اروپا رسانده اند روبه فزونی گذاشته است. موج گسترده ای از پناهجویان که بعد از این جنگها به اروپا رسیده اند باعث عروج مجدد راسیسم در اروپا و بخصوص در کشورهایی مانند سوئد…

بیشتر بخوانید