پناهجویان و رویاهای طلایی

پناهجویان و رویاهای طلایی

با هزاران ترس از زندان و شکنجه یا به امید یک زندگی بهتر یا از ترس بمب و حملات انتحاری، خانه و کاشانه خود را رها می کنند و با هزاران ترس و امید به دریا می زنند تا به اروپا سرزمین رویا ها برسند! اما آن چیز که در انتظارشان است ! کمپ های بی امکان یا در بهترین حالت، استثمار در رستوران ها و کار سیاه است! دقیقا آن چیزی که برایشان برنامه…

بیشتر بخوانید

سایت استهکلمیان ـ پرستار راسیست سوئدی

سایت استهکلمیان ـ پرستار راسیست سوئدی

سایت استهکلمیان ـ پرستار راسیست سوئدی گذری کوتاه به مطالب و نوع نگارش و چهارچوب تحلیل و جایگاه نظری اداره کنندگان سایت استهکلمیان ، بروشنی و شفاف بدون کاوشی موشکافانه ـ همگام شدنش با جنبش پگیدا برای تئوریزه کردن چنین متدی در سوئد قابل درک است. گرایش و موقعیت سیاسی مدیران این سایت و جایگاه طبقاتی سلطنت طلبانه ، دوچندان راسیسم را در مضمون موجودیت چنین سایتی تسریع کرده است. از انجا که فلسفه وجود…

بیشتر بخوانید

در مورد  انتشاره دوباره نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد!

در مورد  انتشاره دوباره نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد!

در مورد  انتشاره دوباره نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد! ورود موج گسترده پناهجویان ایرانی به سوئد در سال گذشته ما را بر آن داشت تا دوباره و به طور منظم نشریه ” بی مرز”  نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد را منتشر کنیم.  این نشریه ماهی دو بار منتشر می شود برای اطلاع کسانی که تازه با این سازمان آشنا می شوند، برای کسانی که سولاتی در مورد پرسه پناهجوی دارند، برای…

بیشتر بخوانید

پناهندگى در سوئد

پناهندگى در سوئد

پناهندگى در سوئد پناهنده کسی است که به خاطر داشتن مشکلات خاصی، اعم از مشکلات نژادی، مذهبی، ملیتی و یا به خاطر عضویت در گروه اجتماعی خاصی و یا عقاید سیاسی شخصی خود، در کشورش امنیت جانی نداشته و برای ادامه ی زندگی خود مجبور به پناه بردن به کشور دیگری شود. در اینجا بر خود لازم میدانم جهت آگاهی بسیاری از افرادی که قصد پناه بردن به کشورهای اروپایی همچون سوئد را دارند، تجربیات…

بیشتر بخوانید

چرا پناهندگی؛ چرا آوارگی و فرار!

چرا پناهندگی؛ چرا آوارگی و فرار!

چرا پناهندگی؛ چرا آوارگی و فرار! داستان پناهندگی و مهاجرت داستان غم انگیز و دردناک برای بشریت دنیای امروز است. شمردن آمار پناهندگان و فراریان از کشورهای جنگ زده ، فقر زده ، اسلام زده و دیکتاتوری هنوز مشکلی را حل نمی کند. لازم نیست خود آواره ، پناهجو و یا فراری باشی تا این درد و مصیبت را احساس کنی. این درد مشترک همه انسان های دنیای امروز است. از زمان روی کارآمدن جمهوری…

بیشتر بخوانید