گسترش اعتیاد به مواد مخدر در میان پناهجویان

اداره بهداشت در یک بررسی جدید که امروز انتشار یافته است نوشته شواهدی وجود دارد که استفاده از مواد مخدر در میان نوجوانان تنهای پناهجو یک معضل است. این بررسی نشان می دهد که وضعیت روحی روانی این گروه از پناهجویان نیز نیاز به توجه دارد.

ماه اپریل ٢٠١٧ اداره صحت عامه موظف شد تا در همکاری با اداره امور اجتماعی چگونگی اعتیاد نوجوانان تنهای پناهجو را تا سن ٢١ ساله مورد بررسی قرار دهد و در مورد نوعیت اعتیاد نیز تحقیق کنند. اکنون نتایج بررسی به حکومت سپرده شده است.

اوسا دومیی بازرس اداره /بهداشت گفته است ما امیدواریم تا نتایج این بررسی باعث شود تا توجه تمام نهادهای مرتبط در جامعه به معضل استفاده از مواد مخدر و وضعیت ناگوار روانی نوجوانان تنهای پناهجو جلب شود، تا در این زمینه برنامه‌های به منظور حمایت و کمک به این گروه در نظر گرفته شود.

نتایج بررسی نشان می‌دهد که به صورت کلی معضل استفاده از مواد مخدر در میان نوجوانان تنهای پناهجو و نوجوانان دیگر در سطح تقریباً مشابه قرار دارد. اما در برخی مناطق این مشکل در میان نوجوانان پناهجو جدی‌تر است.

افرادی که در این بررسی نقش داشته‌اند گفته‌اند که روند روبه رشد استفاده از مواد مخدر در میان این گروه نگران کننده است. اوسا دمیی گفته است شواهد این وجود دارد که این معضل بصورت جدی نوجوانان تنهای پناهجو را در معرض خطر قرار می‌دهد، از جمله او به روند طولانی انتظار، کمبود تفریح، زندگی مشترک در خانه‌های بزرگ و عواملی که باعث روی‌آوردن به اعتیاد می‌شود اشاره کرده است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail