گزارش اکسیون اعتراضی سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷

گزارش اکسیون اعتراضی سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم در اعتراض به دستگیری محمود صالحی و رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری دستگیر شده در ایران:
در روزیکشنبه برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ با حضور جمعی از سازمانها،احزاب وشخصیتهای کمونیست با فراخوان کمپین دفاع از جنبش کارگری ایران به اعتراض به دستگیر فعالین نام اشنای و آزادیخواه برای آزادی فعالین جنبش کارگری ایران “محمود صالحی” و “رضا شهابی” و دیگر فعالین سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم با وجود محافظت پلیس از سفارت جمهوری اسلامی ایران،در مقابل این لانه جاسوسی جمع شدند و در یک حرکت اعتراضی خواستار آزادی و پایان دادن به دستگیر و سرکوب فعالین کارگری و دیگر فعالین مبارزات اعتراضی و سیاسی در بند شدند. سخنران سازمان بیمرز ” لیلا مهترعباس ” و اعضای سازمان دفاع از پناهندگان ایرانی_بی مرز و دیگر احزاب اپوزسیون جمهوری اسلامی ایران که در اکسیون اعتراضی شرکت داشتند با خواندن بیانیه و سخنرانی و افشای جنایات حکومت جمهوری اسلامی ایران با سر دادن شعار هایی با زبان فارسی و سوئدی خواستار پایان دادن به دستگیری و آزادی فعالین زندانی در ایران شدند. همراه با سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز که با سخنرانی ” لیلا مهترعباس” انجام گرفت ، حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست با سخنرانی “سیاوش دانشور”، حزب کمونیست کارگری ایران با سخنرانی “سارا نخوی”، کمپین دفاع از جنبش کارگری ایران با سخنرانی “بهرام رحمانی”، و فعال دفاع از حقوق زنان با سخنرانی ” ماریا رشیدی” در این اکسیون اعتراضی همراه بودند.
شعارهای حاضرین در مقابل با سیاستهای رژیم اسلامی ایران در مقابل دستگیری فعالین کارگری عبارت بودند از:
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
جای کارگر زندان نیست.
مرگ بر جمهوری اسلامی.
زند باد آزادی، زند باد سوسیالیسم.

تهیه و تنظیم: پردل زارع ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail