گزارش اکسیون اعتراضی سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ۲ دسامبر ۲۰۱۷

گزارش اکسیون اعتراضی سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ۲ دسامبر ۲۰۱۷
روز شنبه برابر با ۲ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ۱۳:۰۰ اکسیونی اعتراضی با فراخوان کمپین دفاع از کارگران ایران و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز و دیگر گروها و سازمانهای و فعالین جنبش های اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر استکهلم بر علیه دستگیری و زندانی کردن فعالین سیاسی و کارگری و دیگر فعالین عرصه های مختلف اجتماعی در ایران برگزار شد.
این اکسیون که به مدت چند ساعت طول کشید، برگذار کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و سخنرانی کردن و سر دادن شعارهای اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین دستگیر شده و پایان دادن به دستگیری و تحت تعقیب قرار دادن فعالین عرصه های مختلف اجتماعی شدند.
شعارهای برگزار کنندگان:
سرنگون باد حکومت سرمایداری ایران
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
زندانهای سیاسی برچیده باید گردد.
زند باد آزادی زنده باد سوسیالیسم.
DSC02911

DSC02912

DSC02887

bimarz22

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail