گزارشی از مرگ‌ هزاران انسان که هیچگاه پخش نمیشود:

هر روز تیتر روزنامه ها و سایت های خبری پر است از خبر های اخراج دسته جمعی و تک نفره پناهجویان اسیای و آفریقا از جای جای قاره اروپا، قاره ای که خود مهاجران را به آغوش گرم خود فرا خوانده بود.

اما در کنار خبر اخراج ها و دستگیری پناهجویان خبرهای هم از مرگ دسته جمعی و تک نفره پناهجویان در دریا و خشکی به گوش میرسد اما نه در رسانه ها و میدیاهای وابسته به سرمایداری که همگی واقعیات دنیای امروز و دلیل فرار مهاجران را از کشورهای خود وارونه گزارش میدهند، و مهاجران را در دید مخاطبانشان تبدیل به موجودی خطرناکی که گویی از سیاره دیگری برای تسخیر زمین آمده باشد میکنند و مخاطب را بر علیه پناهجویانی که در جستجوی خوشبختی هستند تبدیل به یک راسیست تمام عیار میکنند، بلکه از سایت ها و نشریات حامی پناهجویان که دنیای عاری از هر نوع جنگ و ظلم و ستم را آرزو میکنند و تمامی تلاش شان را معطوف به یاری رساندن به پناهجویان میکنند و آرزوی صلح و خوشبختی را برای تمامی پناهجویان دارند نوشته و چاپ میشود. عملکرد و قوانین مهاجرتی کشورهای اروپای با آنچه که قبل از ورود مهاجران بود در عرض این دو سال کاملا فرق کرده است و قوانینی سخت و جدیدی ی را جایگزین قوانین قبلی کرده اند که پناهجو را با مشکل ادغام و ارتباط با جامعه روبرو کرده است. با باز شدن مرزهای کشورهای اروپای در سال ۲۰۱۵ به سوی پناهجو آواره از جنگ بیش از چند صد هزار انسان آواره از جنگ و ظلم و نابرابری در کشورهای اسیایی و آفریقای سفر خود را به سوی اروپا آغاز کردند. اما در این میان قاچاقچیان انسان با درست کردن شبکه های مافیایی در کشورهای مانند ایران و ترکیه و سایر کشورهای دیگر شروع به جمع آوری سرمایه های باد آورده ای کردند که در قبال آن جان انسانها برایشان مهم نبود. در اینجا قصد دارم که به مرگ ۲۸ انسان فراری از جنگ و ضلم و ستم در دریا اشاره کنم که هیچگاه از هیچ رسانه‌ای دولتی پخش نشد.
روز جمعه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۷ تعداد ۷۰ نفر پناهجو کرد که اهل کوردستان عراق و ایران بودند به امید یک دنیایی بهتر و انسانی تر سرنوشت خود را دست قاچاقچیانی سپردند که از سر مال و جان پناهجویان گریخته از جنگ و نابرابری و ظلم و خفقان ثروت های میلیاردی را جمع کرده اند. شامگاه روز جمعه دو قایق کوچک بادی که حامل ۷۰ نفر پناهجوی کرد بود در مرز آبی میان کشورهای ترکیه و رومانی با برخورد با یک کشتی نفت کش رومانیایی دچار واژگونی میشود، در این حادثه تعداد ۲۸ پناهجو غرق میشوند و ۹ نفر مفقود و تنها ۳۶ نفر نجات میآیند در این حادثه بعد از چند ساعت کشتی های نجات گارد ساحلی ترکیه به یاری پناهجویان می آیند و آنها را به بیمارستان شهر کوج الی ترکیه انتقال میدهند. خانواده‌ای جان باختگان این حادثه بعد از چند روز بی خبری از سرنوشت عزیزانشان عاقبت از طریق سایت های پناهجوی و شبکه های اجتماعی از سرنوشت عزیزانشان اطلاع مییابند و برای شناسایی اجساد و تحویل گرفتن اجساد عزیزانشان عازم کشور ترکیه میشوند و در آنجا با جنازه ۲۸ نفر روبرو میشنوند که از این ۲۸ جنازه تنها ۲۴ جنازه شناسایی میشوند و ۴ جنازه دیگر بی هویت باقی می مانند. تمامی اجساد شناسای شد به خانوادهایشان تحویل داده شده اند. و این تنها گزارشی کوچک از مرگ هزاران انسان در آرزوی خوشبختی بودند که هیچگاه از هیچ رسانه ای پخش و گزارش نشده بود. بدون شک باعث و بانی مرگ تمامی پناهجویان فراری جانباخته و گریخته از جنگ و نابرابری تنها وجود حکومتها و دولت‌هایی فاشیست و ستم کاری مانند رژیم اسلامی ایران هستند که زندگی را برای جوانان و آزادیخواهان تبدیل به جهنم کرده است و هر صدای آزادیخواهی و برابری را از نطفه خفه میکند. تا زمانی که رژیم ها و حکومتهای دیکتاتور بر سر کار باشند باید هر روز شاهد مرگ‌ تدریجی و فرار انسانها از آن جامعه باشیم .
پردل زارع ۰۶/۱۲/۲۰۱۷

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail