کدام ملیتها بیشترین تعداد پذیرش پناهندگی را در کشورهای اروپایی دریافت کرده اند

نمودار پذیرش پناهجو در سال ۲۰۱۷

کدام کشورها بیشترین تعداد  پناهجو را در سال گذشته پذیرش کرده اند


 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail