پناهندگی

ین آهنگ در مورد پناهندگی است که شنیدن آن خالی از لطف نیست. ترجمه فارسی این آهنگ را میتوانید در زیر بخوانید.
ترجمه آهنگی زیبا و پر معنا درباره پناهجویی اجباری:

پناهندگی:
“کنون شاید تو دردوردستها باشی،
کنون شاید در این نزدیکی ها(باشی)
کنون شاید در کناره دریاها،سرود تلخ خود را می سرایی
پناهندگی،پناهندگی غربت گونه…
من می میرم با تمامی وجود و احساس خویش!
کوچ می کنم از این دیار،آی
دور افتاده ام از دستانت.
تنها گوری تاریک و گمنام از من بجا می ماند
بمن نگوئید این تقدیر محتوم من است
این کوچ پردرد پناهندگی
پناهندگی،پناهندگی غربت گونه……”

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail