پشنهاد اقامت برای پناهجویان تنها

پیشنهاد اقامت برای پناهجویان نوجوان تنها به پارلمان ارائه می‌شود
این پیشنهاد به نوجوان تنها فرصت مجدد درخواست پناهجویی می‌دهد.
پیش از این حقوقدانان شورای بررسی قانون نسبت به محتوای این پیشنهاد انتقادهای فنی مطرح کرده بودند. حقوقدانان باور داشتند که تصویب این پیشنهاد به عنوان قانون باعث ایجاد پیچیدگی در قانون مهاجرت سویدن خواهد شد.
پیشنهادی که احزاب تشکیل دهنده حکومت مطرح کرده اند؛ مورد انتقاد رهبران احزاب مخالف از جمله حزب مودرات، حزب دموکرات مسیحی، حزب لیبرال و حزب دموکرات سویدن نیز قرار گرفته است. این احزاب پیشاپیش گفته اند که رای منفی به این پیشنهاد خواهند داد. حکومت روی رای حزب چپ حساب می کند و در ضمن هنوز مشخص نیست حزب سنتر چگونه در این خصوص موضعگیری خواهد کرد.
یکی از وکلای امور پناهندگی در این مورد گفته است که نظر شورای بررسی قانون نقشی روی چگونگی تصویب این پیشنهاد به قانون نخواهد داشت اما او مخالفت ائتلاف احزاب مخالف و حزب دموکرات سویدن را چالش عمده در برابر تصویب این پیشنهاد خوانده است.
در این پیشنهاد آمده است که تمام پناهجویان نوجوان تنهایی که پیش از ماه نوامبر سال ۲۰١۵ به سویدن آمده اند و ١۵ ماه یا بیشتر از آن منتظر پاسخ مانده اند باید اجازه درخواست مجدد برای اقامت داشته باشند. یکی از شرایط اصلی برای درخواست مجدد حضور فعال در دبیرستان است. گفته می‌شود حدود ۹۰۰۰ پناهجوی نوجوان تنها ممکن است شامل این پیشنهاد شوند.
شورای بررسی قانون باور دارد که این پیشنهاد باعث می‌شود که دلیل پناهجویی را زمان انتظار طولانی معرفی کند در حالی که چنین یک امکانی در قانون مهاجرت سویدن پیش‌بینی نشده است و این پیشنهاد سازگار و مبتنی بر قانون مهاجرت نیست.
اما حکومت باور دارد که نباید انتقاد موجود باعث توقف ارائه این پیشنهاد به پارلمان شود. از این جهت این قانون تا چند هفته آینده به پارلمان خواهد رفت. پیش از این گفته شده بود که در صورت تصویب این قانون، از اول ماه جون اجرایی خواهد شد.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail