پشتیبانی سازمان بیمرز از تظاهرات علیه اخراج پناهندگان افغانستانی

IMG_6079 IMG_6077 IMG_6078

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail