پزشک مسلمان به دلیل دست ندادن با یک زن، تابعیت آلمانی نخواهد گرفت

پزشک مسلمان به دلیل دست ندادن با یک زن، تابعیت آلمانی نخواهد گرفت

دادگاهی در آلمان روز جمعه گذشته تصمیم اتخاذ شده مبنی بر رد درخواست تابعیت یک پزشک مسلمان اهل لبنان را به دلیل خودداری او از فشردن دست یک زن تائید کرد.

این مرد ۴۰ ساله که از سال ۲۰۰۲ در آلمان زندگی می کند درجریان روند رسیدگی به درخواست دریافت تابعیت آلمانی از دست دادن با یک مسئول زن خودداری کرده بود. او که درخواست کسب شهروندی آلمان را در سال ۲۰۱۲ ارائه داده بود دلیل پرهیز از فشردن دست مامور زن را وعده اش به همسرش عنوان کرده بود. وی مدعی است که به همسرش قول داده است تا از دست دادن با زنان دیگر خودداری کند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail