پذیرش پناهجویان در اروپا؛ چه کشورهایی با شیوع کرونا معاهدات را نقض کردند؟

پذیرش پناهجویان در اروپا؛ چه کشورهایی با شیوع کرونا معاهدات را نقض کردند؟

کشورهای عضو اتحادیه اروپا براساس معاهدات این اتحادیه و همچنین توافق های بین المللی موظف هستند تا با وجود شیوع ویروس جدید کرونا و بسته شدن مرزها به پناهجویان اجازه ورود دهند.

آنها همچنین بنا به معاهدات اتحادیه اروپا باید درخواست پناهندگی این پناهجویان را که به حمایت بین المللی نیاز دارند به ثبت برسانند. هرچند بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل شیوع بیماری همه گیر «کووید ۱۹» قرنطینه سراسری به اجرا گذاشته اند اما ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی این اتحادیه بر لزوم ادامه ثبت درخواست پناهندگی پناهجویان تاکید کرده است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail