وضعیت نامشخص صدها پناهجو؛ با مهلت استرالیا گینه نو برچیدن اقامتگاه ها را آغاز کرده

مقام‌های گینه نو کار برچیدن اقامتگاه‌های داخل اردوگاه پناهندگان را آغاز کرده‌اند. استرالیا مسئولیت این اردوگاه را به عهده دارد و صدها پناهجو را آنجا اسکان داده بود. اما دادگاه گینه نو این اردوگاه را غیرقانونی خواند و دستور تعطیلش را داد. ولی ساکنانش معتقدند که بیرون برایشان امن نیست و آنجا ماندند. نهایتا، استرالیا تا پایان جمعه بوقت محلی به آنها فرصت داد که بروند یا بیرون انداخته می‌شوند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail