وضعیت زندگی پناهجویان در فرانسه

ایزابل شایانی با پناهجویان افغانی در فرانسه صحبت میکند.
اکثر انها از المان و کشورهای دیگر به فرانسه امده اند به امید اینکه آنجا تقاضای پناهندگی اشان قبول شود.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail