هیئت مُنصِفِه در خیابان

هیئت مُنصِفِه در خیابان
حکم حمید نوری (عباسی) روز ۱۴ ژوئیه در دادگاه استکهلم صادر می شود. اما قبل از آن این حکم را شاکیان در خیابان‌های استکهلم صادر کرده‌اند!

(محکومیت حمید نوری و کل سران جمهوری اسلامی)
در همین رابطه روز ۱۴ ژوئیه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی همراه با خیل عظیمی از شاکیان جمهوری اسلامی، روبه‌روی دادگاه استکهلم، هیئت منصفه‌ی خود را تشکیل خواهند داد تا حکم محکومیت حمید نوری و کل آمران‌ومجریان کشتار ۶۷، و چهل‌وسه‌ سال جنایات سران جمهوری اسلامی را اعلام کند!
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی( بیمرز) در دادگاه حمید نوری به‌عنوان شاکی این پرونده حضور خواهد داشت و از همه پناهندگان ایرانی در سوئد دعوت می‌کنیم که در این اعتراض شرکت کنند.
مکان : scheele gatan7
زمان: پنجشنبه ساعت ۱۲:۳۰
تلفن تماس: محمود محمدزاده ۰۷۳۶۲۲۸۷۲۶
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail