هشدار نخست وزیر استرالیا به پناهجویان ساکن اردوگاه مانوس

نخست وزیر استرالیا به پناهجویانی که از خروج از اردوگاه مانوس خودداری می‌کنند هشدار داده تا هرچه زودتر این محل را ترک کنند و یک عضو کابینه این کشور بعضی از پناهجویان را به زمینه‌سازی برای درگیری با ماموران محلی متهم کرده است.
روز جمعه، ۱۹ آبان (۱۰ اکتبر)، مالکوم تورنبول، نخست وزیر استرالیا، از ساکنان باقی مانده در اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس خواست تا این محل را تخلیه کنند. وی گفت که ماموران دولت پاپوآ گینه نو برای باز پس‌گیری این اردوگاه وارد عمل خواهند شد و کسانی که در این محل باقی مانده باشند به زور از آن اخراج خواهند شد.
نخست وزیر استرالیا گفت که از کسانی که در اردوگاه پناهجویان هستند می‌خواهد “قبل از اینکه ماموران آنان را به زور از اردوگاه خارج کنند، به میل خود از این محل خارج شوند.”
اردوگاه واقع در جزیره مانوس، متعلق به پاپوآ گینه نو، یکی از مراکز تعیین شده توسط دولت استرالیا برای اعزام پناهجویان بوده است اما سال گذشته، دادگاه قانون اساسی گینه نگهداری افراد در این محل را مغایر قانون اساسی این کشور دانست و به دولت دستور داد این محل را تعطیل کند. مهلت تعیین شده برای تخلیه اردوگاه روز ۳۱ اکتبر – ده روز پیش – بود اما حدود ششصد تن از ساکنان اردوگاه از خروج از آن خودداری کردند

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail