هزاران پناهجو در آلمان برای چندمین بار تقاضای پناهندگی کرده‌اند

هزاران پناهجو در آلمان برای چندمین بار تقاضای پناهندگی کرده‌اند

براساس گزارش روزنامه آلمانی “دی ولت” هزاران پناهجویی که اکنون در آلمان زندگی می‌کنند قبلا چندین بار از این کشور اخراج یا داوطلبانه خارج شده‌اند.

برای نمونه ۳۰ اکتبر سال جاری ۴۹۱۶ پناهجو در آلمان بوده‌اند که از سال ۲۰۱۲ تابحال دو بار از آلمان اخراج شده یا به دلخواه آلمان را ترک کرده‌اند. اما این افراد دوباره به آلمان برگشته و برای بار سوم درخواست پناهندگی کرده‌اند.

حدود ۱۰۲۳پناهجوی دیگر که اکنون در آلمان به سر می‌برند برای چهارمین بار درخواست پناهندگی کرده‌اند. ۲۹۴ نفر نیز برای پنجمین بار تقاضای پناهندگی کرده‌اند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail