نه به انتخابات در روز دو اسفند.

نه به انتخابات
روز دو اسفند باید تبدیل به روز اعتراض علیه رژیم اسلامی بشه.
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail