نه به اعدام ، نه به قتل عمد

نه به اعدام ، نه به قتل عمد

اکنون زمان درگ نیست ، امروز آن روزیست که باید همه با هم فارغ از هر زنده باد و مرده باد ، با هر مرام وعقیده ای فریاد بزنیم نه به اعدام .
نباید فکر کرد که این مسئله به من ربطی ندارد ، این که مشکل من نیست .
یک روز یک جا باید همه با هم به اعدام نه بگوییم ، باید هزینه اعدام را چنان برای جمهوری اسلامی بالا ببریم که دیگر جرات نکند جوانان مارا ، فرزندان ما را از ما بگیرد .
رامین ، لقمان ، زانیار تروریست نیستند ، انها جوانانی هستند عاشق زندگی با آرزوهای کوچک و بزرگ .
داستان زحاک ماردوش افسانه نیست ، زحاک امروز اینجاست ، زحاک را میتوان در نظام اسلامی دید ، اینها نمی توانند برای جوانان ما کار تولید کنند ، اینها نان را از سفره مردم دزدیده اند ، آزادی را این والا کلام را از جامعه ما دریغ کرده اند ، در عوض خون میریزند ، جوانان ما را پر پر می کنند . باید جلوی این اعدامها ایستاد باید یکبار به این جرسومه های فساد فهماند ما شما را نمی خواهیم ، گورتان را گم کنید ، این جوانان فقط کرد نیستند فرزند تمام ایرانند ، کدام شهر ایران از تهرا ن تا اصفهان ، تبریز ، زاهدان ، شیراز و همه جای ایران داغ دار جوانی ، عزیزی نیست ، باید از یکجا شروع کرد ، اگر راه بیفتیم ترسمان میریزد ، مگر چه داریم که ازدست بدهیم ، انها فقط گلوله دارند وما آرمان آزادی ، در هر جای دنیا که هستیم و در هر جای ایران الان ، اکنون زمان عمل است ، درنگ جایز نیست ، فردا لقمان و زانیار و رامین مارا میبرند ، اینها خون خواراند ، سفاک اند ، به تصویر مادر رامین ، مادر زانیار ولقمان بنگرید این آینه فردا روز ماست ، اگر امروز سکوت کنیم برای همیشه تاریخ لااقل پیش خودمان شرمنده ایم ، هرچه فریاد داریم در میدانین اصلی شهرها برسر جمهوری اسلامی بریزید ما اعدام نمی خواهیم ، ماجمهوری اسلامی نمی خواهیم ، جمهوری اسلامی باید برود باتمامی اعوان وانصارش .
وریا روشنفکر۷سپتامبر ۲۰۱۸
مسولیت مطلب نوشته شده به عهده نویسنده میباشد

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail