مودرات‌ها سیاست مهاجرتی قاطع‌تر می‌خواهد

در انتخابات پارلمانی سال جاری حزب مودرات به چهار موضوع تمرکز ویژه دارد: اقتصاد، نظم و قانون، مهاجرت و رفاه.

در مورد سیاست قاطع مهاجرتی حزب مودرات سوالی ایجاد می‌شود که باید پرسید این قاطعیت در چه سطحی خواهد بود. گونر استرومر، دبیر این حزب چنین در یک کنفرانس خبری اظهار می‌دارد:

– بدون سیاست قاطع مهاجرتی ما توانایی انجام برنامه ادغام اجتماعی افراد را نداریم. سیاست مهاجرتی ما باید قاطع‌تر و محکم‌تر از امروز باشد.

اهداف حزب مودرات در زمینه نتیجه انتخابات پارلمانی سال جاری دو بخش دارد. در قدم اول این حزب خواهان به‌دست‌اوردن آرای بیشتر مردم نسبت به انتخابات دوره قبلی است، در قدم دوم، آرای احزاب ائتلاف بورژوازی بیشتر از احزاب سبز و سرخ شود.

حنیف بالی عضو حزب مودرات و نماینده پارلمان گفته است که او به این باور است تا تعداد پناهجویان در سویدن کاهش یابد.

دبیر این حزب همچنان در مورد رویکرد حزب مودرات در فعالیت‌های انتخاباتی همراه با امیدواری، ارزش و صحبت‌های بالغ خوشبین است.

– ما نباید مشکلات جامعه را خوب و یا بد تعریف کنیم. وی اضافه می‌کند: وظیفه ما این نیست که از نگرانی‌های موجود در جامعه بهره‌برداری کنیم، بلکه برای این نگرانی‌ها راه حل سیاسی ارائه کنیم.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail