موافقت حزب سنتر با پیشنهاد جدید

حزب سنتر از پیشنهاد حکومت برای پذیرش پناهجویان تنها حمایت می‌کند
حزب سنتر به پیشنهاد حکومت مبنی بر ارائه فرصت مجدد به پناهجویان تنها برای درخواست مجدد پناهندگی حمایت کرده است و گفته است که با این پیشنهاد موافق است.
احزاب حاکم در حکومت باید حمایت حزب سنتر را با خود داشته باشند تا پیشنهاد مورد نظر را به پارلمان ارائه کنند.
انی لوف رهبر حزب سنتر می‌گوید: این پیشنهاد واقعاً بد ترتیب شده است. توسعه نیافته است. اما این مسئولیت حکومت است. خط اساسی حزب سنتر در جریان چندین سال این بوده که آن عده از پناهجویان تنها که کم سن و سال بودند و اما به دلیل صف‌های طولانی انتظار در اداره مهاجرت منتظر ماندند و متاثر شدند، باید برایشان فرصت جدید ارائه شود. حالا این پیشنهاد وجود دارد که ما نظر خود را در مورد آن ارائه کرده ایم و می‌خواهیم تا به پارلمان فرستاده شود.
احزاب مودرات، لیبرال، دموکرات مسیحی و حزب دموکرات سویدن پیش از این گفته اند که به این پیشنهاد رای منفی خواهند داد. رای حزب مرکز در مورد سرنوشت این پیشنهاد نقش اساسی را در پارلمان بازی خواهد کرد.
این خبر امید دوباره برای آن عده از پناهجویان تنها می‌دهد که در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
در این پیشنهاد آمده است که تمام پناهجویان نوجوان تنهایی که پیش از ماه نوامبر سال ۲۰١۵ به سویدن آمده اند و ١۵ ماه یا بیشتر از آن منتظر پاسخ مانده اند باید اجازه درخواست مجدد برای اقامت داشته باشند. یکی از شرایط اصلی برای درخواست مجدد حضور فعال در لیسه/دبیرستان است. گفته می‌شود حدود ۹۰۰۰ پناهجوی نوجوان تنها ممکن است شامل این پیشنهاد شوند.
شورای بررسی قانون باور دارد که این پیشنهاد باعث می‌شود که دلیل پناهجویی را زمان انتظار طولانی معرفی کند در حالی که چنین یک امکانی در قانون مهاجرت سویدن پیش‌بینی نشده است و این پیشنهاد سازگار و مبتنی بر قانون مهاجرت نیست.
اما حکومت باور دارد که نباید انتقاد موجود باعث توقف ارائه این پیشنهاد به پارلمان شود. از این جهت این قانون تا چند هفته آینده به پارلمان خواهد رفت. پیش از این گفته شده بود که در صورت تصویب این قانون، از اول ماه جولای اجرایی خواهد شد.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail