مهاجرین بزرگ‌ترین بدهکاران در سوئد

مهاجرین بزرگ‌ترین بدهکاران در سوئد
افرادی که بدهی‌های خود را نمی‌پردازند پس از چند بار یادآوری به اداره‌ی اجراییات معرفی می‌شوند. گزارش جدید این اداره نشان می‌دهد که افراد خارجی تبار اکثریت افراد ثبت شده نزد اداره اجرائیات را تشکیل می‌دهند.
این امر باعث می‌شود برخی از حقوق و امتیازهای اجتماعی از آنها سلب شود.
برای اطلاع‌رسانی دراین مورد، اداره‌ی اجراییات اقدام به تهیه‌ی گزارش تحلیلی کرده است. دراین گزارش ازجمله نشان داده شده که بزرگ‌ترین گروه‌های بدهکار به اداره اجراییات در سوئد، گروه‌های کم‌درآمد، بیکار و دارای سطح تحصیلات پایین هستند که معمولا بسیاری از پناهجویان در این گروه‌ها قرارمی‌گیرند.
به گفته‌ی داوور وولِتا در گفتگویی با رادیو سوئد ۱۷ درصد کل جمعیت ده میلیونی سوئد را متولدین خارج از کشور تشکیل می‌دهد و ۲۸ درصد شمار افراد بدهکاری که در اداره اجراییات ثبت شده اند نیز به این گروه تعلق دارد.

بیشترین بدهکاری مهاجرین به دولت و کمون‌هاست مانند نپرداختن مالیات، جریمه و وام تحصیلی. در گزارش اداره اجراییات ازجمله نشان داده شده که بیش از ۱۰۰ هزارنفر برای نپرداختن حق اشتراک تلویزیون (tv-avgiften) در این اداره ثبت شده اند. داوور وولِتا به روزنامه‌ی داگنس نی‌هیتر نیز گفته بود برخی از این بدهکاران چون از ماهواره استفاده می‌کنند، دلیل پرداختن این حق اشتراک را نمی‌دانند.
یک مورد گسترده‌ی دیگر در بدهکاری مهاجرین، وام تحصیلی به CSN، اداره مرکزی کمک مالی تحصیلی ست. برپایه‌ی گزارش اداره اجراییات ۹۰ هزار نفر به دلیل نپرداختن بدهی خود در این اداره ثبت شده اند. بیشتر این بدهکاری مربوط به وام تهیه‌ی وسایل خانه است که CSN دراختیار پناهجویان تازه‌وارد قرار می‌دهد.
به گفته‌ی داوور وولِتا، پناهجویان اطلاعی از شرایط پرداخت بدهی خود ندارند. او می‌گوید بیش از چهل درصد این مهاجرین دارای درآمد پایینی هستند و می‌توانند از حق کاهش پرداخت ماهانه‌ی وام خود استفاده کنند، اما از آن آگاه نیستند.
او می‌گوید اداره اجراییات نمی‌تواند به تنهایی مشکل بدهکاری به ویژه متولدین خارج را حل کند و با تهیه‌ی این گزارش خواسته است نوری بر این مشکل بزرگ بتاباند تا بتوان با همکاری نهادها و ادارات دیگر به چاره‌جویی و پیش‌گیری از این معضل پرداخت.
داوور وولِتا می‌گوید کسانی که مشکل مالی دارند و نمی‌توانند بدهی‌های خود را بپردازند، می‌توانند با مراجعه به کمون‌ها و گفتگو با مسئولان مربوطه، کمک های لازم را برای حل مشکل خود دریافت کنند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail